راهکارهای مدیریت هزینه تبلیغات در گوگل

مدیریت هزینه تبلیغات در گوگل

همانطور که می‌ دانید امروزه بیشتر مشاغل در حال رشد از تبلیغات PPC ( پرداخت به ازای کلیک) استفاده می کنند و یک نگرانی برجسته در این زمینه وجود دارد که تا حد امکان هزینه هر کلیک (CPC) کم باشد تا بتوان هزینه تبلیغات در گوگل را بهتر مدیریت کرد. مدیریت هزینه تبلیغات در گوگل […]