تقویم محتوایی چیست و چگونه محتوای سایت را سازماندهی کنیم؟

تقویم محتوایی چیست

اجرای یک کمپین بازاریابی نیازمند مدیریت همزمان چندین کار است. یکی از مهم ترین بخش های یک کمپین موفق زمان بندی و تهیه تقویم محتوایی است. با یک تقویم محتوایی که به خوبی طراحی شده، شما و تیمتان قادر خواهید بود هر جنبه ای از بازاریابی سئو خود را برنامه ریزی کنید.اگر نمی دانید تقویم […]