تاپ ترین به روزرسانی های اینستاگرام در سال 2018 (قسمت اول)

به روزرسانی های اینستاگرام

در حال بستن پرونده سال 2018 هستیم، ولی هنوز هم اینستاگرام قصد کم کردن سرعت برای تغییرات خود را ندارد و در کشورهای اروپایی در حال آماده شدن برای تعطیلات خود هستند ولی ما آماده برای تغییرات و فعال کردن اکانت های اینستاگرام شما هستیم. اینستاگرام در این ماه ویژگی های جدیدی ارائه کرده است. […]